jquery/js当前URL对当前栏目高亮突出显示的两种方案

jquery/js当前URL对当前栏目高亮突出显示的两种方案

浏览次数:
作者: 墨鱼
信息来源:
更新日期: 2019-12-24 16:14:23
文章简介

html:<div class="nav">
<ul>
<li><a href="index.html">首 页</a></li>
<li><a href="b.html">专家观点</a></li>
<li><a

  • 正文开始
  • 相关文章

html:

<div class="nav">
        <ul>
            <li><a href="index.html">首 页</a></li>
            <li><a href="b.html">专家观点</a></li>
            <li><a href="c.html">课题研讨</a></li>
            <li><a href="d.html">研究报告</a></li>
        </ul>
    </div><!--/.nav-->

jquery:

//除了威尼斯正版棋牌外当前URL对当前栏目高亮突出显示
    $(".nav li a:not(:first)").each(function(){
        $this = $(this);
        if($this[0].href==String(window.location)){
            $this.parent().addClass("selected");
        }    
    });
//当前URL对当前栏目高亮突出显示
    $(".sidenav li a").each(function(){
        $this = $(this);
        if($this[0].href==String(window.location)){
            $this.parent().addClass("selected");
        }    
    });

或者原生js:

//js 当前URL对当前栏目高亮突出显示
var myNav = document.getElementById("nav").getElementsByTagName("a");
for(var i=0;i<myNav.length;i++){
    var links = myNav[i].getAttribute("href");
    var myURL = document.location.href;
    if(myURL.indexOf(links) != -1){
        myNav[i].parentNode.className="selected";
    }
}

《jquery/js当前URL对当前栏目高亮突出显示的两种方案》文档下载.doc

转载请注明:帝国模板 » jquery/js当前URL对当前栏目高亮突出显示的两种方案

收藏此文 感觉不错,赞哦! () 打赏本站

如本文对您有帮助,就请墨鱼抽根烟吧!

  • 支付宝打赏
    支付宝扫描打赏
    微信打赏
    微信扫描打赏
帝国CMS模板灵动标签调用同级栏目导航,带当前栏目高亮判断
« 上一篇 2019年12月08日
js威尼斯正版app实现某字段还剩几天过期的效果,帝国CMS模板可用!
下一篇 » 2020年01月02日

精彩评论